Hatalmi átrendeződés | Power rearrangement

A tudathálózaton érkező információk szerint szinte mindenkiben ez a kérdés fogalmazódik meg először.

According to the information on the knowledge network, this is the first question to be formulated in almost everybody. Amikor az ÉlményPark kiépült, azt eredetileg abban a reményben dolgoztam ki, hogy akik engem ebben segítenek, szintén érdekeltek a megfelelő végeredményben és elfogadják azt, hogy olyan rendkívül okos ember vagyok, aki egy tisztességes világot csinál. Később rájöttem, hogy ezek a segítők (sem az embereik) nem a mi etikai környezetünkben élnek és azonnal benyomultak az akkor még üres admin szintre, aminek köszönhetjük a világ új problémáit. Az imént említett káron kívül ez azonban nem jelent semmilyen komolyabb problémát, mert így egy helyre kerültek azok, akiket később nagy munka lett volna összegyűjteni. A kollektív centrikus statikus hatalmi rendet felváltotta a dinamikus egyéni tudat alapú szerkezet. Az eddigi admin szint, amit elfoglaltak pedig átalakult VÁRÓVÁ.

When the ÉlményPark was built, I originally worked out with the hope that those who help me in this are also interested in the right end result and accept that I'm a very smart person doing a decent world. Later, I realized that these helpers (their people) were not living in our ethical environment, and immediately dropped into the still empty admin level that brought us new problems in the world. However, apart from the aforementioned damage, this is not a serious problem, because people and beings who should be gathered later with great work are in one place. The collective centric static power order was replaced by the dynamic individual consciousness-based structure. The admin level so far, which they have been busy (occupied) transforming into, is WAITING.Játékszint játékpozíció

Eddig ez volt az egyetlen, ami azt a problémát okozta, hogy a feladatvégzők a játékosok hatalmába kerültek. Ez után csak a játékosok szintje, akik isteneknek/angyaloknak nevezik magukat.


Játékszint adminpozíció

Azok a fejlődni kívánó játékosok, akik felismerték a problémát és lemondásokra is képesek, hogy helyreállítsák a játékot.


VÁRÓ

A szintlépéshez szükséges felkészülési nyugalom és idő zónája, valamint azok kerülnek ide, akik pl. belépésre, ítéletre várnak.


Adminszint adminpozíció

10 éves időléptékű, rendszerszintű feladatok elvégzésére jogosító meditatív létállapot. Ez a valódi isteni szint.


Adminszint játékpozíció

Az adminszinten lévőknek is szükségük van pihenésre, szórakozásra, valamint a játékszint által okozott problémák megoldására. Jelenleg tesztelés alatt! Ide csak az admin-admin szintről lehet érkezni.Game level game position

So far, it was the only one that caused the problem that the task-finishers came into the hands of players. After that, only the level of players who call themselves gods / angels.


Game level admin position

Players who want to evolve and who have recognized the problem and are able to resign to restore the game.


WAITING

There is a zone of preparation for calmness and time required for leveling, as well as those who are eg. waiting for entry, judgment.


Admin level admin position

A meditative state of existence of 10 years time-scale system-level tasks. This is the true divine level.


Admin level game position

Admins also need relaxation, fun, and solving problems caused by the level of play. Currently under testing! Only from admin-admin level here.


Bővebben erről itt | More about it here
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...