Egyszerű kérdések | Simple questions

Rövid válaszok a mindenki agyában megfogalmazódó rövid kérdésekre.

Short answers to short questions in the mind of everyone.- Ez sátáni.
- Nem vagyok vallásos. Így Sátán nálam olyan, mint egy sebész a belgyógyászok közt. Esetemben inkább plasztikai sebész.

"It's satanic."
"I'm not religiuos. So Satan is like me as a surgeon among internists. I am a plastic surgeon in my case."

- Ha valaki templomot akar építeni ennek, arra mit csinálsz?
- Aki templomot akar építeni ennek, az nem ért ebből egy szót sem.

"If someone wants to build a temple, what are you doing?"
"Anyone who wants to build a temple does not understand this."

- Mi ezzel a videojáték elmélettel a célod?
- A könnyű és gyors érthetőség.

"What is your goal with this video game theory?"
"Easy and quick to understand."

- Miből tudom, hogy szintet léptem?
- Két részből áll. Az első egy belső változás, amit az erre érettségnek neveznék. A második technikai, amit abból veszel észre, hogy kilégzésnél mintha tömege lenne a levegőnek.

"How do I know I stepped up?"
"Consists of two parts. The first is an internal change that would call it maturity. The second technical thing you notice is that, as you exhale, it is like a mass of air."

- Mit mondasz arra, ha valaki mégis vallást csinál ebből?
- Ha nagyon akarod, imádd az én holovállalkozásomat az Ég felé.

"What do you say when someone does religion out of this?"
"If you really want, love my holo business toward Heaven."

- Mi van akkor, ha önmagammal van bajom? Vagyis ami a baj, az bennem van és nem tudom uralni?
- Ha ez így van és az ok nem külső megszállás vagy behatás, akkor a megoldása az, hogy a kollektív oldalt 5 szintre kell választani minőség szerint, ahol megmaradhat a jellege, csak nem lesznek olyan mellékhatásai, ami a kérdésedből következik. Így marad a kaotikus intuíció, csak nem keverednek a primitív részek a fejlettel. Ha ez nem indult volna be automatikusan, gondolj erre és nyomj meg egy képzeletbeli gombot a fejedben.


"What if I have trouble with myself? So what's wrong with me and can't control it?"
"If this is the case and the cause is not an external occupation or an impact, then the solution is to choose the collective side to 5 levels according to quality, where the character can remain, but there will be no side effects that arise from your question. So chaotic intuition stays, but the primitive parts are not mixed with the developed. If it didn't start automatically, think about it and press an imaginary button in your head."


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...