Mihez ért ez az ember? | What does this man mean?

Igen, ez a kérdés sokszor felmerül. Sok olyan dologhoz értek például, amihez korunk még nem tart ott, hogy felfogja. Ezek tehát kiesnek úgy, hogy gondolod. Amihez értek, ezt most kell gyorsan megtanulnom (ahogy ti értitek), mert amúgy egy dologhoz értek, de azzal szinte bármilyen feladatot megoldhatok. Ha csak azzal az egy dologgal kellene foglalkoznom, akkor ez a világ rendben lenne. Most ki kell fejlesztenem pár olyan képességet is, ami számotokra is értelmezhető. Nem azért, mert hülyék vagytok. A világképetek korlátoz be titeket olyan keretek közé, amiben tényleg egyedülálló képességek fejlődnek ki bennetek.

Yes, this question often arises. For example, I have a lot of things that our time does not hold there to understand. So they get out of the way you think. For what I mean, I need to learn this now (as you understand), because I mean just one thing, but I can do almost any task with it. If I had to deal with that one thing, then this world would be fine. Now I need to develop some of the abilities that can be interpreted for you. Not because you're stupid. Your worldview limits you to a framework in which you develop truly unique abilities.

Képzeld el, hogy kapsz egy olyan feladatot, aminek megkapása pillanatában tudod, hogy nem vagy rá képes. Hogyan oldod meg? Én úgy tettem, hogy kidolgoztam egy spirituális vezetési rendszert, amit ha jól tudsz használni, sok grandiózus feladatot sikerrel elvégezhetsz. Lefordítva írtam rá egy holoprogramot. Ezt a holoprogramot kell csak jól használnom ahhoz, hogy onnan nézve alkalmas ember legyek az adott feladatra.

Imagine getting a job that you know you can't do at the moment you get it. How do you solve it? Simple, I have made a spiritual leadership system that you can use to accomplish many grandiose tasks successfully. I wrote a holoprogram with it. I only need to use this hologram to be a good person for that task.

Ez a program azonban nem adható másnak. Pontosabban adható, csak az nem fog semmit sem vele kezdeni. Egy kiváló autóversenyző sem lenne képes elvezetni egy repülőt. Akik időt és energiát fektettek abba, hogy a tudásomhoz és képességeimhez hozzáférjenek, általában a következő első véleményt fogalmazzák meg: "Ez az ember nem tud semmit". De tud, csak amit tud, azt te nem érzed. Azért nem érzed, mert nem vagy ezekre a csatornákra felkészülve. Ahogy ezt most írom, bevillan egy kép, mit szoktak mondani azok, akik először szívnak füvet: "Nem érzek semmit".

However, this program cannot be given to anyone else. You can give it more precisely, it will not start with anything. An excellent racing driver would not be able to fly an airplane. Those who have invested time and energy in gaining access to my knowledge and abilities usually formulate the following first opinion: "This man knows nothing". But you know what you know, you don't feel. You don't feel like you're not prepared for these channels. As I write this now, a picture of what people who first sow grass say, "I don't feel anything" blink.

Ha arról van szó, hogy teniszedző vagyok egy profi játékos mellett, akkor arra alkalmas ez a rendszer egy olyan területen, ahol emberileg is jártas vagyok. Ha pedig át kell vennem a bolygó feletti uralmat, hogy érthető legyek a kollektív tudatú lények előtt, akkor meg arra. Itt nem vagyok jártas, ám ehhez kell az intelligencia, hogy képes legyek az építő-alkotó szellemű abszolút improvizációra. Ehhez vagy egyszerre kell használnom az agyféltekéim, vagy olyan hatást kell keltenem a nézőkben, mintha egyszerre rezegnének. Szerintem amúgy ez lehet az "égi bűvészet".

When it comes to being a tennis player with a professional player, this system is suitable for an area where I am humanly skilled. And if I have to take control of the planet to be understandable to the collective conscious beings, then that. I am not knowledgeable here, but I need the intelligence to be able to make the absolute improvisation with the builder-creator spirit. To do this either I have to use my brain at the same time or have an effect on the viewers as if they were vibrating at the same time. I think it could be "celestial magic" anyway.

Ez a képesség tehát már sokatokban ott rejlik. Ha windows filozófiával lennék jelen, azt mondanám, ekkora előny mellett már senki más nem rúg labdába. A linux filozófiával viszont azt mondom, fejlesszetek! A szabad piaci verseny nagy barátjaként elmondhatom, bárki kifejleszthet és telepíthet egy másik operációs rendszert is a tárhelyeimre. Igen, a humorom miatt sokan szeretnek, sokan nem szeretnek. De a lényeg, ahhoz értek, hogy jól tudom használni a holoprogramjaimat.

So this ability is already there in many of you. If I were present with windows philosophy, I would say no one else is kicking the ball with this advantage. But with linux philosophy I say you are developing! As a great friend of free market competition, I can say that anyone can develop and deploy another operating system for my storage. Yes, many people like me because of my humor, many don't like it. But the bottom line is that I can use my holograms well.