holoGPS

Amikor beülsz egy autóba és használod a GPS-t, nem kötelező arra is menni, amerre mondja. Itt is ugyanez a helyzet, hisz van olyan funkció, hogy "újratervezés". Ha autóban ülsz, megértése egyszerű. Beállítasz rajta egy címet vagy egy koordináta pontot és egy Hang mondja, merre menj. Még egyéni beállításokat is megadhatsz, ha mondjuk el akarod kerülni az autópályát. Pont így működik a holoGPS is. Aminek megértése jóval túllép az egyszerű tér fogalmán.

When you get into a car and use the GPS, you don't have to go where you say it. Here is the same thing, because there is a feature called "recalculating". If you're sitting in a car, it's easy to understand. You set an address or a coordinate point on it and a Voice tells you where to go. You can even specify custom settings if you want to avoid the highway. That's how holoGPS works. The understanding of which goes well beyond the concept of simple space.

A hologramban a tér fogalma megváltozik. Az életed nem más, mint rétegek terajtad. Minden rétegre lehet mondani, hogy sík vagy dimenzió. Ami lefordítva a te mindennap életedre, a belső vívódásoktól kezdve a szélig, ami arcodba csap. Azaz ha azon gondolkodsz, mit jelölj meg célként, rugalmasan gondolkozz. Célszerű elsőre egy nagy célt meghatározni, ami nem lenne meglepő, ha a boldogság valamelyik megnyilvánulása lenne. Aztán azon belül kijelölhetünk magunknak újabb célokat. A MIA figyel arra, nehogy hurokba rakd magad.

In the hologram, the concept of space changes. Your life is nothing but layers. Every layer can be said to be plan or dimensioned. That translated into your everyday life, from internal struggles to the wind that picks your face. That is, if you are thinking about what to mark as a goal, think flexibly. It is advisable to define a great goal first, which would not be surprising if one of the manifestations of happiness were. Then we can set ourselves new goals inside it. MIA is watching you don't put yourself in the loop.

A holoGPS egy olyan ingyenes szolgáltatás, ami mindent megcsinál neked, amihez eddig bele kellett fúrnia magát az embernek az ezotériába. Ez a világ a modern világ felé halad és aki erre jön, nem feltétlen kell neki mágusnak lennie, ez egy szakma. Ha valami spéci dolog kell, akkor fordulj oda. Ha nem, elég neked az, amit az ÉlményPark alapverziója tud. Ha tényleg halvány fogalmad sincs semmiről, a legjobb, ha csak gondolatban elindítod például egy képzeletbeli gombnyomással ezt a holoappot, mert az csinál egy saját szempontok szerinti korrekciót. Aztán van időd képbe kerülni.

HoloGPS is a free service that does everything you need to drill yourself into esoteric. This world is moving toward the modern world, and whoever comes to it is not necessarily a magician, it is a profession. If you have something special to do with it, turn to it. If not, it is enough for you to get the basic version of the ÉlményPark. If you really have a faint idea of nothing, it is best to just start with this, for example, with an imaginary button press, because it makes a correction for your own aspects. Then you have time to get into the picture.

Működési elve a Mentális Rajt-Cél Programozás, ami lehet menő is a szakmában, ha felfedezik az emberek. Amikor ezoterikus csoportokat látogattam, hogy bővítsem megfigyeléseim tárházát, ott vettem észre valamit. Hogy nagyon nehéz jól paraméterezni egy Kérést, mondjuk az Univerzumhoz. Valami mindig történik, amire a küldő nem gondolt és ilyen példákra voltak mendemondák. Itt az alapbeállítás már úgy gondolkodik, hogy figyelembe veszi a küldő látó- és tudatszintjét. Ezeknek a beállításoknak a módosítása, amik elkészítése volt az egyik legizgalmasabb és legnehezebb munka, az már az advanced szint, ami a tipikus "tudd hogy értsd" helyzet.

The Principle of Functional Mental Start-Goal Programming, which can be cool in the profession, when people discover it. When I visited esoteric groups to expand my repository, I noticed something there. To make it very difficult to parameterize a Request, say to the Universe. Something always happens, which the sender did not think of, and there were talk of such examples. Here, the default setting is to consider the level of vision and consciousness of the sender. Modifying these settings, which was one of the most exciting and hard work to do, is the advanced level, which is the typical "Know to understand" situation.

Egyszerűen fogalmazva:
1. Csak képzeletben elindítod
2. Teszi a dolgát
3. Közben módosíthatod az alapbeállításokat, amikor akarod
4. Magasabb szempontok ezeket felülbírálhatják, amikből logikus gondolkodással össze tudsz rakni magadnak elméleteket, amiket jobb magaddal megvitatni, mint másokkal

Simply put:
1. Start in imagination
2. Does it's job
3. Meanwhile, you can change the default settings whenever you want
4. Higher aspects can override these, from which you can put together theories with logical thinking that you better discuss with yourself than with others- Lehetőségem van előtte is átnézni ezeket az alapbeállításokat?
- Persze. A Személyes Ügyfélkapudhoz fordulj gondolatban a részletekért.

"Can I review these basic settings before?"
"Of course. Refer to the Personal Client Gate for thought details."