Jövőjel | Future Sign

Ez az egyik leghasznosabb képesség. De nem lehet vele fellépni Vegasban. Vagy ha fel lehet, az arra utal, hogy a használója magas szinten kiismerte. A lényege az, hogy a jelenben egy olyan belső hangra hallgatsz, aki mindig nagy baromságokra sugall.

This is one of the most useful abilities. But you can't perform with it in Vegas. Or, if you can, it indicates that it's user has figured it out at a high level. The point is that in the present you are listening to an inner voice that always suggests great bullshit.

Érdemes előtte beszélni arról, milyen a témával kapcsolatos anyagok állnak már rendelkezésre. Ezek a környezetrendezés, a MIA, a Saját Sugár követése, a holoGPS és az Élet Iránytűje.

It is worth talking in advance about what materials related to the topic are already available. These are environment sorting, MIA, Tracking Self Radius, holoGPS, and the Compass of Life.

Itt kapcsolj át a spirituális csatornádra, mert oda költözik a folytatás.

Switch to your spiritual channel here because the sequel will move there.