Síkok | Planes

Az ezoterikus iskolák mindenféle síkokról beszélnek, meg olyasmikről, én viszont közelebb hoztam ezt az egészet az emberi értelmezéshez. Amit most elmondok egy olyan struktúra, ami a te elmédhez igazodik a határon. Mintha lenne egy érthetőségi tolmácsod ezekre a más síkokra. Megértése nagyot lendíthet a tudatrendezésen. Mindenkinek valamelyik szint a végállomás.

Esoteric schools talk about all kinds of planes and things, but I brought this whole closer to human interpretation. What I am saying now is a structure that is aligned with your mind at the border. It would be like an intelligence interpreter for these other planes. Understanding your mind can greatly stimulate the mind. One of the levels is the end station for everyone.
MÉDIAHAJÓ | MEDIA SHIP

Akinek ez a végállomás, az vagy a személyzet, vagy a vendégek tagja. Hogy ez kinek mit jelent? Van akinek semmit.

For those who have this terminal, either the staff or the guest. What does this mean to whom? There are people who have nothing.

TUDATHAJÓ | SHIP OF CONSCIOUSNESS

Ezt a hajót az én egyéni tudatom üzemelteti. Ide szoktam kimenteni mindenhonnan a tudatokat. Meg is szerveztem a hazajuttatáshoz a tömegközlekedési hálózatot és a járatokat.

This ship is operated by my individual consciousness. I used to save the souls from everywhere here. I also organized the public transport network and flights for home delivery.

HOLOHAJÓ | HOLO SHIP

Egy szakmai felhasználóknak létrejött (inkább) statikus holofelület, ahol az admin szint is létezik. Itt az akciók intellektuálisak, nem annyira fizikaiak.

A (rather) static holoflip for professional users, where the admin level exists. Here the actions are intellectual, not so physical.

ÉLMÉNYPARK

Önálló vetítésre képes holo operációs rendszer, felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. Azaz a fizikai világ vetítője. Nézz ki a szemeiden és már látod is.

A standalone projection holo operating system, the user of a single number in the first person perceives reality. That is, the projector of the physical world. Look out for your eyes and you already see.