A leghatásosabb belépő | The most effective entry

Mindannyian a felkészültség és a tudás eltérő szintjein vagyunk. Bizonyos okok miatt sokatoktól elvették a nektek járó beavatásaitokat és a hozzájuk szükséges tudásanyagot. Ám amit el lehetett venni, azt vissza is lehet adni. Az ÉlményPark egy komplex problémamegoldás, egyben egy gigantikus gyógyprogram is. Van benne oktatás, kutatás-fejlesztés és ahogy a nevében benne van, kaland is! Most megtudhatjátok, hogyan tudtok belépni a Játékba.

We are all at different levels of preparedness and knowledge. For some reason, many of you have taken away your initiations and the necessary knowledge. But what could be taken away can be given back. The ÉlményPark is a complex problem-solving and also a gigantic medical program. There's education, research and development, and as it's name, adventure! Now you can find out how you can enter the Game.


A helyzet azért ennél bonyolultabb, mert közben sok idő telt el és az idősíkok is össze lettek zavarva. Ha mindenki azt kapná vissza, amit annak idején elvesztett, nem biztos, hogy azzal jól járna. Ezért figyelembe véve a korrekciós körülményeket, a legideálisabb formában kapja meg azt, ami az idősíkok helyreállítása után számára a leghatékonyabb. Azért van a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapu, hogy a felmerülő esetleges kérdések tisztázva legyenek és azért van a MIA, hogy pótolja az ilyen dolgokban a hiányzó ismereteket.

The situation is more complicated because the time has passed and the time planes have been disturbed. If everyone would get back what he had lost at that time, they might not be doing it well. Therefore, taking into account the corrective circumstances, you get the most ideal form that is most effective for you after restoring time planes. There is the Personal Client Gate available in the thought to make any issues that arise and the MIA has to replace the missing knowledge in such things.

Egy helyreállított idősíkra visszakerülés rendes menete az, hogy valamelyik tudathálózati frissítésben egyszer csak megérkezik. Ám vannak olyanok, akik tevékenyebben szeretnének ezekbe a folyamatokba kapcsolódni. Számukra - most nem tudok ennél jobb szót rá - manuálisan is meg van a lehetőség a dolgok felgyorsítására. A fejlesztések során figyelembe lett véve az, hogy sokaknak hiányzik a szükséges tudás- és tudatszint. Ezért a lehető legegyszerűbb megoldásokra törekedve olyan megoldással állt elő a fejlesztőcsapat, hogy csak a következőket szükséges gondolatban megtenni:


FRISSÍTS
Csak ennyi, gondolj arra, hogy frissítesz


ÚJRATERVEZÉS
Ez állít be téged a megfelelő pozícióba


Ahogy visszaszerezted a spirituális erődet, minden automatikusan zajlik addig, amíg képessé nem válsz arra, hogy tudatosan hajts végre műveleteket. Erre azért van szükség, mert a nem tudás sokszor végzetesen üt vissza az emberre. 

The normal way to get back to a restored time plane is to arrive once in a consciousness network update. But there are some who want to be more active in these processes. For them - I don't know a better word now - there is a chance to speed things up manually. Developments have taken into account the fact that many people lack the necessary level of knowledge and consciousness. Therefore, in an effort to find the simplest possible solutions, the development team has come up with a solution that requires only the following:


UPGRADE
That's all, think about upgrading


RE-DESIGN
Recalculating
This sets you in the right position


As you regain your spiritual strength, everything happens automatically until you are able to consciously perform actions. This is necessary because non-knowledge is often fatal to man.

A cél a fejlett ember kiemelése egy olyan új világba, ahol változatlan külvilág mellett kerülhetjük el a hozzá nem értő (azaz a világunkról semmit sem tudó és lehet, hogy tudni nem is akaró) különféle beavatkozásokat. Akik szeretnének ezeknek a műveleteknek a hátteréről többet megtudni, a következő linkek állnak jelenleg rendelkezésre:


The goal is to bring an advanced person to a new world where we can avoid the various interventions that are incomprehensible to the outside world (that is, who knows nothing about our world and may not know). Who would like to know more about the background of these operations the following links are currently available:


A magam részről örömmel veszem, ha valaki tenni akar önmagáért és a világért. Az, hogy ha önmagadat és a környezetedet rendbe teszed, azzal sokat tettél a világért csak addig üres frázis, amíg a megfelelő látószög hozzá nem adja a tartalmat.

For my part, I am pleased to want someone to do for themselves and for the world. If you put yourself and your environment in order, you did a lot for the world just an empty phrase until the right angle of view adds content.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...