Gondolatchat | Thought Chat

Aki meditálni akar, meg kell tanulnia uralni a gondolatait. Ugyanis ha az elméd mellé spirituális erő is társul, a gondolataid teremteni tudnak. Hasonló történik a tudatmódosító szerek használata esetén, amit eljelentéktelenített a fehér ember tagadása a nem látható világ felé, így ennek a területnek a szakemberei, a sámánok is eltűntek. Hogy aztán újak emelkedjenek ki a semmiből.

Those who want to meditate should learn to control their thoughts. If your mind is accompanied by spiritual power, you can create your thoughts. The same happens with the use of consciousness modifiers, which have been denounced by the denial of the white man to the unseen world, so the shamans (specialist) of this area have disappeared. So that the new ones get out of nowhere.

A Gondolat Chat egy olyan holoalkalmazás, ami képes lemenni akkor is az egyéni tudatodhoz, ha a fejedben még zakatol a világ. Persze közel sem olyan szinten, mint amikor már uralod a gondolataidat, ám azzal, hogy megismerted és megértetted a holoapp lényegét, már elkerülhető a pánik és a beleőrölés veszélye, hogy érezhetően idegen gondolatok keletkeznek a fejedben. Ennek a pániknak az oka az, hogy még nem vagy felkészülve arra, hogy használd az elméd lehetőségeit. Mivel a mesterek részéről sok visszaélést tapasztaltam, itt az ideje, hogy valaki új módszerekkel jelenjen meg, aki valami egészen mást csinál és a céljai sem önös érdekűek.

Thought Chat is a holo application that can go down to your individual consciousness even if the world is still clamor in your head. Of course, it is not at a level that you already dominate your thoughts, but by knowing and understanding the essence of the holoapp, the risk of panic and grumbling is avoidable, that you are feeling alien thoughts in your head. The reason for this panic is that you are not yet prepared to use the potential of your mind. Since I have experienced many abuses by the masters, it is time for someone to come up with new methods, doing something completely different, and their goals are not selfish.

Ha abból indulunk ki, hogy ezt olvasva mindenki azzal kezd kísérletezni, hogy velem beszélgessen így, az nagyon sok időt jelentene részemről, ám még sincs kizárva az, hogy ez valakinek sikerül. Értem ez alatt az embert és a másik embert. Mert különben mindenkinek sikerül, csak a beszélgetés nem jut le az emberhez. Most olyan beszélgetéseket olvashattok, ami megelőzi azt, hogy ezeket a kérdéseket feltegyétek, mert ezeket a kérdéseket tettétek fel a legtöbben. Sok időt és kapacitást spórolunk meg vele.

If we assume that everybody starts experimenting with this by reading this to talk to me, it would be a lot of time for me, but it is not excluded that this will happen to someone. I understand this man and the other person. Otherwise everyone will succeed, only the conversation will not reach the man. You can now read conversations that prevent you from asking these questions because you have asked most of these questions. We save us a lot of time and capacity.

- Miért vannak így ellened a mesterek?
- A mester képességeiben és személyiségében alkalmas ember. A képességek mások által történő megszerzése a könnyebb utat választva nem nehéz. A személyiség már sokkal nehezebb kérdés, pláne, ha így bizonyítják annak alkalmatlanságát, hogy emiatt másokhoz fordultak.
- Milyen képességeket lehet így szerezni?
- Először azt adják neked oda, ami amúgy is a tiéd lenne, csak időben hamarabb, mint ahogy felkészültél rá. Aztán mivel nem vagy rá felkészülve és elkezded használni, azonnal el is veszik tőled emiatt. Aztán azok, akik emögött állnak a kollektív szinten ezeket elkezdik csereberélni és kapsz majd helyette valami mást attól függően, a hűségedben mennyire biztosak.
- Te ezt honnan tudod?
- Nem tudnám, ha nem jártam volna utána. Aki az egyéni útján jár, az elején még követ el hibákat. Célom az itt, hogy ti, akik később kezdtek ebbe bele, tudjatok más hibájából tanulni. Bár én korrigáltam ezeket a hibákat, súlyos árat fizettem érte.
- Mit?
- 20 évet az életemből.
- De ettől több lettél, nem?
- Attól lettem több, hogy azért, hogy komolyan vettem azokat az elveket, amiket az ezoterikus könyvekben olvastam, még a múltban megpróbáltak megölni, csak nem sikerült. Ezek a kísérletek súlyos fejsérülésekkel jártak, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatomat és végeredményben spirituális mutációt okoztak. De visszatérve az első kérdéshez, azért vannak ellenem, mert nem hódoltam be ennek a rendszernek és erre ráadásul ilyen weboldalakat üzemeltetek, amit ők a hatalmukkal szembeni nyílt lázadásként értelmeznek. Megjegyzem csak mostantól, ahogy rájöttek, hogy komolyan kellene venniük.

"Why are the masters against you?"
"Suitable for the master's ability and personality. Acquiring skills by others by choosing the easier way is not difficult. Personality is a much more difficult question, especially if it proves the inadequacy of turning to others."
"What skills can be obtained in this way?"
"First they'll give you what would be yours anyway, just in time sooner than you prepared for it. Then as you are not prepared for it and you start to use it, they are taken away from you immediately. Then those who stand behind them on the collective level will begin to replace them and you will get something different depending on how confident you are in your loyalty."
"How do you know that?"
"I wouldn't know if I hadn't been after it. Those who are on their own way are still making mistakes at the beginning. My goal here is that you, who started later, can learn from another's mistake. Although I corrected these mistakes, I paid a heavy price for it."
"What?"
"20 years of my life."
"But you got more of it, didn't you?"
"I became more of it because that I took the principles that I read in esoteric books seriously, tried to kill me in the past, just failed. These experiments were accompanied by severe head injuries, after which I successfully rearranged my consciousness and ultimately caused a spiritual mutation. But returning to the first question, they are against me because I have not worshiped this system and, in addition, are running such websites, which they interpret as an open rebellion against their power. I only note from now on that they realized they should take it seriously."

- Az ÉlményPark nem önzőség?
- A te szinteden biztos nem. Kérdezném, hogy a Windows önzőség-e, ha az ÉlményPark nem hasonlítana jobban filozófiájában a linuxhoz.

"Is The Adventure Park not selfishness?"
"Not on your level, for sure. I'd like to ask if Windows is selfish if the ÉlményPark doesn't look better in its philosophy of linux."

- Hogyan gondolod ezt, hogy az interneten át csinálod azt, ami még személyesen is nagy munka lenne?
- Ezek spirituális katonai alkalmazások kereskedelmi verziói, amik ingyenesek. De értem a kérdés lényegét, ám arra nehéz lenne válaszolnom, hogy meg is értsd. Úgy mondanám, tele vagyok számodra félelmetesnél is félelmetesebb képességekkel, ám egyikkel sem tudnék fellépni sehol. Ezekkel a képességekkel képes vagyok minden egyes emberrel személyesen foglalkozni akkor is, ha gőzöm sincs, ki az.
- Hogy jutott ilyesmi az eszedbe?
- Felvettem a harcot a bolygót megszálló erőkkel és ez ennek az információnak a birtokában már egy logikus dolog. Minden ilyen logikus abban, amit csinálok és mindegyikhez járna egy ilyen pici információ.
- Amiről beszélsz az lehetetlen.
- Számodra lehetetlen.
- Azt jelentené, hogy isteni képességed van.
- Ám ha én mondom ezt, azonnal jön a vád, hogy bolond vagyok és istenkomplexusos.

"How do you think you do it over the internet what would be a great job in personal level?"
"These are commercial versions of spiritual military applications that are free. But I understand the essence of the question, but it would be difficult to answer to understand it. I'd say I'm full of even more awesome than fearful abilities for you, but none of them could act anywhere. With these abilities I can deal with each person personally, even if I have no idea, who is."
"How did you think of that?"
"I took the battle with the invading forces of the planet, and having this information is a logical thing. Everything is so logical in what I do and it would all be accompanied by such tiny information."
"What you're talking about is impossible."
"It's impossible for you."
"It would mean you have a divine ability."
"But if I say this, the accusation is that I am a fool and a complex of gods."

- Van olyan képességed is, ami a fizikai síkon is értelmezhető?
- Van. De az sem olyan, amire gondolsz. Amire gondolsz, azt még ki kellene fejlesztenem. Csak nem nagyon látom még az értelmét, mert így is meg vagyok a dologgal elégedve.
- Hogy érthető legyen a dolog számomra. Melyik film vagy könyvalakhoz hasonlít a legjobban?
- Az Öszvéréhez. Csak szorozd be körülbelül hárommal.

"Do you have the ability to interpret on the physical plane?"
"Yes. But that's not what you think. What you think should be improved. I just can't really see the point, because I'm still satisfied with the thing."
"To make things understandable to me. Which film or book character is the most like?"
"To The Mule. Just multiply about three."

- Nem tilos beszélned erről?
- Az Öszvérnek sem volt tilos beszélnie erről.

"You're not forbidden to talk about this?"
"The Mule was also not forbidden to talk about this."