Holoappok lehívása és használata | Call and use holoapps

Akik képesek a harmadik szemük vizuális használatára, nem csak elképzelhetik, hanem láthatják is azt, amiről most beszélni fogok. Nem véletlenül használtam a "vizuális" kifejezést, mert az ember harmadik szeme ennél jóval tágabb tartományról szól. A fejlesztéseknél az első számú szempont az egyszerűség és a könnyen használhatóság volt. Azért írok ezeket elsősorban kezdőknek, mert az ebben jártasabbak nem hiszik el, hogy ezt ilyen egyszerűen is lehet. Nekem volt nagyon bonyolult, hogy ez most neked egyszerű legyen!

Those who are able to use their third eye visually can not only imagine, but can also see what I'm going to talk about now. I didn't accidentally use the term "visual" because the third eye is about a much wider range. Simplicity and ease-of-use were the number one aspects of development. I am writing these first and foremost for beginners, because the more skilled in this do not believe that this can be so easy. It was very complicated for me to make it easy for you now!

Aki jól figyelt, megláthatott egy másik szót is, ez pedig az "elképzelhetik". Ha már el tudod képzelni, használod is a harmadik szemedet, aminek amúgy én sem látom a vizuális tartományát. Elkövettem azt a hibát, hogy a kelleténél tovább maradtam egy ezoterikus csoportban, ahol megfosztottak tőle. Ennek a blognak van egy párja, amin hétvégente dolgozom. Pont most került oda egy ezzel kapcsolatos betét, ami ide is illik. Egy német mondás: "Aki a legrosszabbat teszi veled, az teszi neked a legjobbat". Ugyanis az asztrálsík sok látnivalója is csupán illúzió, ahol sokkal jobban lehet mindent érezni, ha vakon játszol ott.

Anyone who listened well could see another word, that is "imagine." If you can imagine it, you will use your third eye, which I never see the visual range. I made the mistake of staying in an esoteric group more than needed, deprived of it. This blog has a pair I work on weekends. Right now there is a deposit with this that fits here. A German saying: "The one who does the worst with you will do the best for you". Many of the sights of the astral plane are just illusions where you can feel much better when you play blindly there.

Azaz a holoappok használata szemszögéből mindegy, látod-e azt, amiről most olvasol vagy sem. Az ÉlményPark zsenialitása az, hogy a benne szereplő elemek logikai kapcsolatban is állnak egymással, így az, hogy milyen holoappokat tudsz lehívni vagy használni, függ a pillanatnyi loginodtól. Ami viszont függ attól is, épp milyen állapotban vagy, milyen megszállás vagy befolyás alatt állsz. Nem tudsz tehát mindent mindig használni.

That is, it doesn't matter from the point of view of the use of holoapps, do you see what you are reading now or not. The genius of the ÉlményPark is that the elements in it are also logically related, so what kind of holoapps you can draw or use depends on your current login. What, however, depends on your condition, occupation or influence. So you can't always use anytime everything.

Általános tézis, hogy nem tudsz mást elképzelni, azaz látni, mint ami van. Ha szándékosan képzeled el mondjuk a képzeletbeli műszerfaladon a mutatók állását máshova, akkor nem tettél mást, mint igyekeztél a beállításaidon változtatni. Ha nem lenne erre ott a MIA, aki erre is figyel, én nem írnám ide ezeket és azt mondanám helyette, feltétlen menj el egy ezoterikus csoportba, ahol megtanulhatod ezek helyes (és felelősségteljes) használatát. Ám azért írom ezt itt, hogy azok, akik ebben tehetségesek, el ne menjenek ilyen csoportokba, inkább kerüljék el ezeket a mestereket, akik olyan erők befolyása alatt is állhatnak, amikről nem szívesen beszélnek.

It is a general thesis that you cannot imagine anything else, that is seeing what it is. If you deliberately imagine the position differently of the indicators on your imaginary dashboard, you did nothing more than try to change your settings. If it weren't there the MIA, who is watching it, wouldn't write it here and would say instead, definitely go to an esoteric group where you can learn how to use it correctly (and responsibly). But I write this here so that those who are talented in this do not go into such groups, rather avoid these masters, who may be under the influence of forces that they are not willing to talk about.

Az ÉlményParknak van olyan dokumentációja, ahol ezek bővebben le vannak írva, most itt csak az ide kapcsolódó részt fejtem ki. Az ÉlményPark regisztráció csak egy gondolat, ami akkor is megtörténik, ha olyan dolgokról kezdesz el meditálni vagy komolyan elgondolkozni, ami igényli a spirituális platformot (keretrendszert) is. Az átlagember számára az az ideális, ha elalvás előtt gondol a holoappokra, mert ezek félálomban sokkal gyorsabban letöltődnek. Ha ezeket ész nélkül töltögeted, akkor sincs baj, mert erre van a MIA, aki ugye olyan, mintha lenne egy R2-esed vagy spirituális személyi asszisztensed, aki úgy is intézkedhet az érdekedben, hogy te nem vagy tudatosan ott. Azt is meg lehet tenni, hogy átadsz neki minden ilyen ügyet, ám egyszer valamikor foglalkoznod kell ezzel, mert utólag is tudsz korrigálni, ám ez már meghaladja a hétköznapi valóság szintjét.

The ÉlményPark has documentation that describes them in more detail. The ÉlményPark registration is just a thought that happens even when you start meditating on things or seriously thinking about it, which also requires the spiritual platform (framework). For the average person, it is ideal to think of the holoapps before falling asleep because they are downloaded at a much faster rate in half dream. If you do these with no sense, then there's no problem, because there is MIA who is like having your R2 or spiritual personal assistant, who can act in your interest that you are not consciously there. It can also be done by handing over all of these things to him/her/it, but once you have to deal with it, because you can correct it afterwards, but it is already beyond the level of everyday reality.

Különben minden olyan, mint ahogy az a mobiltelefonodon van. Csak itt van egy Desktop Wizard (Asztal Varázsló) is, akinek dolga a te tanításod és a megfelelő tájékoztatás. Itt jegyezném meg azt, ha az ÉlményParkkal kapcsolatban van kérdésed vagy észrevételed, arra pedig ott a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapud, amit viszont az Varázslónak passzolhatsz le, ha nem érzed még magad túl kompetensnek hozzá.

Otherwise, everything is like it is on your mobile phone. Only here is a Desktop Wizard who has your teaching and the right information. Here I would like to note if you have a question or comment about the ÉlményPark, there is the Personal Client Gate available in the thought, which you can check with the Wizard if you do not feel too competent for it.


Példa | Example

Holoappok | HoloappsKapcsolódó linkek | Related links

ÉlményPark Holoplatform Tour
Többet erről |More about this
ÉlményPark Kapu | ÉlményPark Gate   Hungarian | EnglishAktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...