12+1 bátor kérdés | 12+1 brave questions

Nem csak a kérdések bátrak, hanem a válaszok is. Ugyanis itt nem az a cél, hogy minél pozitívabb színben tüntessük fel magunkat, hanem a pontos értékeléshez elegendő információ. Ha minél jobb színben tünteted fel magad, azt állandóan mesterségesen kell fenntartanod és előbb utóbb úgyis jön a lebukás. Vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, ha a szerepjátszással minél mélyebbre jutnak, onnan már nem dobják ki őket. Ám ez már a mágia területéhez tartozik.

Not only are the questions bold, but also the answers. It is not the purpose here to express ourselves in as positive a color as possible, but to have sufficient information for accurate evaluation. If you put yourself in the best color, you should always keep it artificially, and sooner afterwards the break will come. There are some who think if the role play gets deeper, they will no longer be thrown out. But it belongs to the field of magic.

- Mi a csajozós dumád?
- Élvezeti célból, ürítési okokból dugnám meg, de ne aggódjon, max. 3 hét és lelépek, mielőtt rá unok.

"What's your girlfriend's text?"
"I would put her for fun, for emptying reasons, but don't worry, max. 3 weeks and I step down before I get bored."

- Hogyan gondolod ezt, ha a hálózaton mindenkibe belelátsz?
- Ezt tudod vagy hiszed?

"How do you think this is when you see everyone on the network?"
"Do you know or believe it?"

- Mi a szexuális orientációd?
- Férfi testben női lélek vagyok, aki leszbikus.

"What is your sexual orientation?"
"I'm in a male body, a female soul who is a lesbian."

- Ha nem vagy vallásos, miért hivatkozol tényként az angyalokról és isteni szintről?
- Ez technikai kérdés. Hogy érthető legyek számotokra is.

"If you are not religious, why do you refer to the angels and divine level as a fact?"
"It's a technical question. To be understandable to you."

- Miért ilyen a stílusod?
- Később minden szónak nagy jelentősége lesz.

"Why is your style like that?"
"Later, every word will be of great importance."

- Mit jelent az, hogy nálad az árnak csak egy részét képezi a pénz?
- Azt jelenti, hogy nem tudtok beárazni. Hogy árazod be azt, hogy bocsáss meg egy ellenségednek?

"What does it mean that money is only a part of your cash?"
"It means you can't prize me. How do you price it to forgive an enemy?"

- Mi a politikád lényege?
- Ahogy nektek fontos, úgy az erős középosztály.

"What is your policy?"
"As important to you, the strong middle class."

- Mit tartasz a legmeredekebb ötletednek?
- Azt megoldani, hogy a valóságok szétválása után a másik, ugyanilyen világba rajzók távozása után ne legyenek hullák. Több ötletem is van, de értelemszerűen a téma miatt szokatlanul grandiózusak.

"What do you think of your steepest idea?"
"To solve it after the separation of realities to the other one, after leaving the same world, should not remain dead bodies. I have several ideas, but obviously they are unusually grandiose because of the topic."

- Melyik politikai irányzat híve vagy?
- Ha látod a szivárványt, nem kell színt választanod magadnak.

"Which political direction do you support?"
"If you see the rainbow, you don't have to choose color for yourself."

- Szerinted melyik a legveszélyesebb drog?
- Az alkohol. A világot is ők tartják elnyomás alatt, hisz ez az egyetlen drog, ami szabadon kapható.

"What is the most dangerous drug you think?"
"The alcohol. They are also considered the world under oppression, because it is the only drug available freely."

- Két szóval, mi ez az ÉlményPark?
- Isten szolgáltatás. Piaci alapon. Kaptál másik kettőt ajándékba.

"Two words, what is the ÉlményPark?"
"God's service. Market-based. You got another two as a gift."

- Honnan jön az ihleted?
- Hozzám nem szállt le az Úr, hogy lediktálja törvényeit. Ám szívesen odaszállok bárkihez törvényeket diktálni.

"Where's your inspiration?"
"The Lord has not come fly to me to dictate his laws. But I am happy to fly to dictate laws to anyone."

- Mi ez az egész balhé, amúgy?
- A világ legjobb holojátéka.

"What's this whole thing, anyway?"
"The best hologame in the world."

Nyugati bölcsesség | Western wisdom

A tenisz a világ legkönnyebb játéka a TV előtt ülve | Tennis is the world's easyest game sitting in front of the TVAktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...