Csak úgy elkezdeni | Just start it

Nem mindenki van abban a helyzetben, hogy komolyan elkezdje. Viszont a téma izgalmas és korszakoktól függetlenül folyamatosan trendi. Divatból azonban ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Ez a rész tehát azoknak szól, akik érdemi dolgokat szeretnének csinálni, ám ráérnek még arra, hogy azonnal fejest ugorjanak a közepébe.

Not everyone is in a position to start seriously. However, the topic is exciting and is always trendy regardless of ages. However, this cannot be done from fashion, but it can be done like this. So this part is for those who want to do meaningful things, but later they would think to jump immediately into the middle.

Annak idején én sem ugrottam a közepébe, hanem elfogadtam, hogy még nem vagyok akkor rá megérve. Higgyétek el, bár sokszor majmozok motivációs céllal olyanokat, akik megrekedtek a fejlődésben, egyáltalán nem becsülöm alá a fizikai világ szépségeit. Pont elég az, ha időben meg van az elhatározás, aztán később belevágsz komolyabban, ha felkészültél rá.

At that time, I didn't jump into the middle, but I accepted that I'm not ready for it yet. Believe me, although I often call monkeys motivational for those who are stuck in development, I do not underestimate the beauty of the physical world. It is enough if you have the decision in time and then you will be more serious when you prepare for it.

Most egy olyan forgatókönyvet vázolok neked, ami csak egy keretrendszer és te töltöd meg tartalommal. Mivel ezt a világon bárki láthatja, így nehéz is lenne másképp. Semmi mást nem kell tenned, mint képeket nézegetni. Amit látsz egy saját találmány. Vannak előnyei annak, ha beleszületsz a PC és az internet hőskorába, például ilyen szinten én foglalkozom ezzel elsőként. Ez nem véletlen, hisz a szakmán kívül tevékenykedem, távol minden tiltástól, amit egy mester azonnal megtett volna és sosem jutunk el idáig. Hogy ránézel pár képre és utólag mindenki örülni fog neki.

I will now outline a scenario for you that is just a framework and you fill it with content. Because anyone in the world can see this, it would be difficult to do it differently. You only haven't to do anything else just look at pictures. What you see is my own invention. There are advantages to born into the PC and Internet heroic age, for example, at this level I deal with it first. It's not a coincidence, because I'm out of the profession, away from any bans that a master would have done immediately and never get here. How you look at a few pictures and then everyone will be happy about it in the future.

Az első a Feladatba lépés. Ilyen feladatba lépéseket sok minden képes blokkolni, amik gyökere főképp sok édes csapda, vagyis a kényelem, amik fontossága erősebb számodra mindennél. Én pedig nem úgy álltam hozzá, mint bárki más. Nem foglak kényszeríteni, hogy ezeket feladd, inkább alkalmazkodtam a helyzethez és kitaláltam, hogy tudod a kettőt együtt csinálni. Legalábbis egy darabig, amikor majd válaszút elé kerülsz, ám már sokkal tudatosabb leszel és látni fogod az elért eredményeidet, azaz lesz veszítenivalód.

The first is to go to Task. Many of these tasks can be blocked by actions that are rooted in many sweet traps, the convenience of which is more important to you than anything. And I didn't stand like anyone else. I'm not going to force you to give up, I'd rather adapt to the situation and figure out how you can do the two together. At least for a while, when you come to the crossroads, you will be much more conscious and you will see your achievements, that is, what you can lose.

A Föld közel menüpont alatt találhatsz még sok olyan holoappot, amik az emberi szem porton át jutnak be az agyadba, ami nem más, mint egy holografikus computer. Ezek meg vele kompatibilis programok. Ennek az dolognak a megértéshez idő kell, ha nem vágod azonnal. Ez az idő pedig a rendelkezésedre áll, hisz nem akarsz azonnal fanatikusan belevágni. Amit itt olvasol, kőkemény ezotéria, csak itt nem keleti filozófiát olvasol, hanem nyugatit.

Under Near Earth menu, you will find many more holoapps that enter your brain through the human eye port, which is a holographic computer. These are programs that are compatible with it. This thing needs time to understand if you don't cut it right away. And this time is at your disposal, because you don't want to be fanatic right away. What you are reading here is hard rock esoteric, not here reading Eastern philosophy, but Western.

Javaslom, ha nincs semmi más ötleted, akkor indítsd el az Interdim korrekciót, ami egyben egy tanulóprogram is. Hasznosan töltöd el azt az időt, amíg felkészülsz a saját későbbi feladataidra. Túl leszel egy csomó pozitív eredményen és negatív tapasztalaton úgy, hogy mire a későbbi mestered elé kerülsz, ő nagyon meg fog lepődni. Ha pedig maradsz az egyéni utadon, akkor sem jársz rosszul.

I suggest that if you have no other ideas, start the Interdim Correction, which is a learning program too. Make the most of your time to prepare for your own future tasks. You will be overwhelmed with a lot of positive results and negative experiences, by the time you come to your later master, he/she will be very surprised. And if you stay on your personal journey, you won't be bad.

A negatív tapasztalatok azért kellenek, hogy a személyiséged fejlődjön. Nem utolsósorban ha megtanulsz emelt fővel veszíteni, méltóvá válsz a nagy győzelmekre is.

Negative experiences are needed to develop your personality. Last but not least, if you learn to lose with an elevated (raised) person, you will be worthy for great victories.