Együttműködés velem | Working with me

Az egyáltalán nem baj, ha egy oldalra sűrítem a velem kapcsolatos dolgokat, hogy akik fejében megfordult a személyes együttműködésünk gondolata, minden szükséges információt egy helyen találjanak.

It is not at all a problem if I do things on one side of the site, so that in the minds of those who have turned to the idea of our personal cooperation, they find all the necessary information in one place.Jelenleg kicsit olyan a helyzetem, mint egy celebnek, akit senki se mer megszólítani, közben ő meg majd szétunja az agyát. Amikor ezt felismertem (ami nem most volt), akkor találtam ki a celebek celebje szerepet, akit még a celebek sem mernek megkeresni. De a poénon túl, jó oka van annak, hogy olyan spirituális beléptető rendszert húztam magam köré, amin akárki csak úgy nem tud átjutni. Érdemes ezt a linket egy új ablakban megnyitni, mert az ÉlményPark weboldalára vezet, bár csak innen elérhető, mert több oldalt tartalmaz.

At the moment, it's a bit like a celebrity who nobody would dare to address, and then he will disintegrate his mind. When I recognized this (which was not now), I found the role of the celeb's celeb, who was not even discouraged by the celebs. But beyond the joke, there is good reason to have a spiritual access control system that anyone just can't get through. It's worth opening this link in a new window because it leads to the ÉlményPark website, though it is only available from here because it contains more pages.

Többet rólam | More about me


Nagyon sok elmélkedést jelentett az a helyzet, hogy hova pozicionáljam magam. Ugyanis személyem körül annyi világ megjelent a maga hitével és szabályaival, amiket lehetetlennek tűnt összehangolni és megtalálni azt a közös nevezőt, amit minden ilyen szféra elfogad. Nem is sikerült. Mondok egy példát. Még évekkel ezelőtt a mélytranszban, ahol egy egy meditációs ciklus hónapokat is jelenthet, meg kellett várnom a takarítással az időrést, amiben nem láthattak. Ugyanis egyedül élek és ha meglátták volna, hogy felsöprök és felmosok, tehát dolgozom ilyen magas rangban, azt hitték volna, hogy én szolga akarok lenni. Aztán egy idő után úgy döntöttem, nem érdekel ki mit gondol vagy akar gondolni rólam, mert lehetetlen összehangolni egy vízöntő demokratát olyan szerepekkel, amiket középkori szinten lévő lények képesek elképzelni. Olyan szerepbe helyeztem magam, amilyen eddig még nem volt, de most már van. Ennek részletei jönnek.

There was a lot of contemplation about where to position myself. There was so much worlds around my person with their beliefs and rules that seemed impossible to reconcile and find the common denominator that all such spheres accept. It didn't work. I'll give you an example. Years ago, in the deep trans, where a meditation cycle could mean months, I had to wait for the time slot that they couldn't see with the cleaning. I live alone and if they saw that I was sweeping up and mop up, so I was working in such a high rank, they would have thought that I wanted to be a servant. Then, after a while, I decided not to care about what they (you) thought or wanted to think about me, because it was impossible to reconcile an aquarius with roles that medieval creatures could imagine. I've put myself in a role that haven't had before, but now I have it. Details of this come.

Az Én világom és játékom | My World and Game


Tételezzük fel, hogy vannak olyan alkalmas emberek, akik tojnak nagy ívben ezekre, amikről eddig értekeztem. Nem érdekli őket sem a rangom, sem ez a sok maszlag, amikkel szerintük csak kábítanám őket és csak az üzletre koncentrálnak. Ez nem kizáró oka az együttműködésnek, amiknek lehetséges szintjeit és lehetőségeit találják meg ezek az emberek ezen a linken.

Suppose that there are suitable people who don't give a shit these, which I have discussed so far. They are not interested in my rank or these are the many bullshits that I would just steal them and focus on the business. This is not a negative reason of cooperation for the potential levels and opportunities that these people find on this link.

Üzleti együttműködés | Business


Hogy ne kelljen külön keresgélni, végezetül jöjjenek azok a linkek, amik különösebb magyarázatok nélkül tartalmazzák a lényeget.

Finally, to avoid having to search separately, there are links that contain the essence without any particular explanation.

Egyedi tudás | Individual knowledge

XD meghívó kódok és beavató képek | XD Invitation Codes and Initial Images


P..s.....i 


Figyelem! Amiket itt olvastok csak addig vannak érvényben, amíg a jelenlegi helyzetemben komoly változás nem történik. Az utánról nem tudok nyilatkozni, mivel tesztelek egy jövőbelátók számára készülő gyógyprogramot, hogy visszatérhessen életükbe a Kaland.

Attention! What you are reading here is only valid until there is a major change in my current situation. I can't comment after that, because I'm testing a healing program for clairvoyants to return to their adventure.