Negyedik Lecke | Lesson 4

There are two ways to teach. Either I stand in front of the board and explain it, or if there is no way I can stand in front of the board and explain it, the words will appear in you when you are ready for them. The problem with traditional learning is that you see the information flat and not in space. You can see something in space that is immediately accompanied by the related information you have learned in the past and you see it in its context.

Tanítani kétféleképp lehet. Vagy ott állok a tábla előtt és úgy magyarázok, vagy ha nincs rá mód, hogy ott álljak a tábla előtt és magyarázzak, akkor a szavak benned fognak megfogalmazódni, amikor kész vagy rájuk. Az a baj a hagyományos tanulással, hogy az információt síkban látod és nem térben. Térben úgy lehet valamit látni, hogy azonnal megjelennek mellé azok a kapcsolódó információk, amiket már régebben tanultál és így összefüggéseiben látod.


Ez a lecke abban segít, hogy az agyad képes legyen feldolgozni azokat az információkat, amik még meghaladják a felfogóképességed. Azaz ne legyél arra kárhoztatva, hogy várakozz, amíg egyszer megérted őket, hanem tudj haladni úgy, hogy kihasználod a magasabb dimenzió előnyeit. Majd egyszer megérted, de azt már használni tudod a múltban is. Mert a jelen a jövő múltja.

This lesson helps your brain to process information that is beyond your ability to comprehend. That is, do not be condemned to wait until you understand them, but you can move forward by taking advantage of the higher dimension. Once you understand it, you can use it in the past. Because the present is the past of the future.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...