A te megértésed | Understanding yourself

Egyszer olvastam egy igen elgondolkodtató idézetet. Az fizikus az atom kísérlete arra, hogy megértse önmagát.

I once read a very thought-provoking quote. The physicist is the atom’s attempt to understand itself.

Talán az ember isten kísérlete arra, hogy megértse önmagát.

Maybe Man is God’s attempt to understand him/herself.

Nem is értem, miért nem érted magad, pedig hidd el, a téma egyáltalán nem bonyolult.

I don’t even understand why you don’t understand yourself, though believe me, the topic isn’t complicated at all.

Csak egy kis őszinteségre lenne szükséged.

All you need is a little honesty.