Határok | Limits

Ha valaki komolyan akar ebbe mélyedni, három olyan határon kell túljutnia, amik mindegyike komoly kihívást jelent. Előtte érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi a cél. Mire gondolsz, mit találsz a határon túl, amiért érdemes ezekkel szembenézni?

If someone is serious about delving into this, they have to cross three boundaries, all of which pose a serious challenge. Before that, it’s worth asking what the goal is. What do you think you will find across the border that is worth facing?


Ha egy atlétától megkérdeznéd, hogy megéri-e ez a sok edzés annak reményéért, hogy valamelyik érem egyszer az ő nyakába kerül, körülbelül ehhez hasonlíthatnám. Hogy az ÉlményPark előtt létezett-e Dicsőségek Csarnoka vagy az Lúzerek Fala, azt nem tudom, de aki ismeri az ÉlményPark lényegét, jól látja, hogy ez itt elkerülhetetlen. Azaz bárki, aki elindul az egyéni útján, biztosan eljut valahova. Közel sem biztos, hogy a minél magasabb a legjobb, ezért az igazi díjak arról szólnak, megtalálod-e a számodra ideálisat. Ugyanis lúzer úgy is lehet valaki, hogy sokkal magasabbra tör, mint amelyik szinten jól érezné magát.

If you were to ask an athlete if it was worth this much workout for the hope that one of the medals would once get around his/her neck, I could compare it to something like this. Whether the Hall of Fame or the Wall of Losers existed before the ÉlményPark, I don’t know, but anyone who knows the essence of the ÉlményPark will see that this is inevitable here. That is, anyone who embarks on their individual journey is sure to get somewhere. It’s far from certain that the higher the best, so the real prizes are about whether you’ll find the ideal one for you. This is because a loser can be someone who strikes much higher than the level at which they would feel comfortable.

Divatból ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Tudok még egy ilyen jó szöveget. Amíg fut a szekér, addig mindenki jó fej és haver. Az első arról szól, hogy sokan csak később szembesülnek azzal, milyen lemondásokkal is jár ez. Ez az időpont minél hamarabb eljön, annál jobb. Ezért igyekszem tartózkodni a beetető szövegektől és nem győzöm kihangsúlyozni a dolog árnyoldalait, amik nálam például több hónapig tartó fájdalmakat jelentettek. Van a dolognak szépsége, ám jobb, ha az ember a negatívumairól is időben értesül, hogy meg legyen a szükséges elszántsága. Különben egy olyan csapatban fog kikötni, ahol a könnyebb utat választók között találja magát.

You can’t do this because of fashion, but you can start that way. I can still have such a good text. As long as the chariot is running, everyone is cool and dude. The first is that many will only be confronted later with the resignations that this entails. The sooner this time comes, the better. That’s why I try to refrain from attractant texts and I can’t emphasize enough the downsides of the thing, which have been painful for me for months, for example. There is a beauty to the thing, but it is better for one to be informed of it's negatives in time to have the necessary determination. Otherwise, you will be moored in a team where you will find yourself among those who choose the easier path.

Az első határ, amin túl kell lépni a félelem. Félelmet több dolog is behozhat, az egyik ilyen a veszítenivaló. Ezért törekednek arra a segítők, hogy ne legyen vagyonod, mert akkor mentesülsz ettől a típusú félelemtől. Viszont ha jobban belegondolsz, minden félelem gyökéroka a halálfélelem. Ha ezzel nézel szembe, jó ha tudod, hogy ez a legerősebb emberi hajtóerő, azaz az életbenmaradási ösztön. Itt nem arról van szó, hogy akkor most legyél öngyilkos, hanem arról, hogy a döntő pillanatokban ne blokkolj le attól, hogy megijedsz. Később mindent megértesz, de a lényege az, hogy alanyi jogon csak akkor érdemelsz sok ma még elképzelhetetlen dolgot, ha elfogadod a saját halálodnak lehetőségét.

The first limit you need to cross is fear. There are several things that can bring fear, one of which is to lose. That’s why helpers strive not to have wealth because that’s when you’re free from this type of fear. However, if you think about it more, the root of all fear is the fear of death. If you face this, it’s good to know that it’s the strongest human driving force, i.e., the survival instinct. It’s not about being suicidal now, it’s about not blocking yourself from being scared at crucial moments. You will understand everything later, but the point is that you only deserve a lot of things that are still unthinkable today if you accept the possibility of your own death.

A második határ a második legnagyobb emberi hajtóerő, vagyis a szexhatáron túl jutás. Elképesztően nehéz dolog. Okait jobb, ha később tudod meg. Ám ha rendelkezel vele, akkor nem állhat utadba a kísértés és a csábítás.

The second limit is the second greatest human driving force, i.e., getting beyond the sex boundary. It's an amazingly difficult thing. You better find out the reasons later. But if you have it, temptation and seduction cannot stand in your way.

A harmadik határ a valláshatár. Nyitottnak és rugalmasnak kell lenned az új információkra. Ez nem mindenkinek megy, hisz lehet, hogy olyan dolgot tudsz meg, ami ellentétben áll mindennel, amit eddig hittél és tudtál a világról. Sok embernél ez nem hogy sokkot, de akár traumát is jelenthet. Ha ez nem megy és ragaszkodsz a hitedhez, akkor a világ igazodik hozzá és maradsz a korlátaid alatt.

The third border is the religious boundary. You need to be open and flexible to new information. It doesn’t work for everyone, because you may know something that is contrary to everything you have ever believed and knew about the world. For many people, this can be not just a shock, but even a trauma. If it doesn’t go and you stick to your faith, the world will adjust to it and stay within your limits.