Tisztesség | Honesty

A legnehezebb próba, ha olyan világban élsz, ami a tisztességet megbélyegzi. Egy rossz döntés ára akár évek százezreiben is mérhető. Csak ez mindig később derül ki.

The hardest test is if you live in a world that stigmatizes decency. The cost of a bad decision can be measured in hundreds of thousands of years. Only this will always be revealed later.


Valójában sosem éri meg tisztességtelennek lenni.In fact, it’s never worth being unfair.


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...