Tisztesség | Honesty

A legnehezebb próba, ha olyan világban élsz, ami a tisztességet megbélyegzi. Egy rossz döntés ára akár évek százezreiben is mérhető. Csak ez mindig később derül ki.

The hardest test is if you live in a world that stigmatizes decency. The cost of a bad decision can be measured in hundreds of thousands of years. Only this will always be revealed later.


Valójában sosem éri meg tisztességtelennek lenni.In fact, it’s never worth being unfair.